Opiniestuk NTVG: Klinische geneesmiddelprofielen

April 2018 publiceerde Dr. Jongen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTVG) een opiniestuk: Klinische geneesmiddelprofielen – een instrument ter verbetering van gezamenlijke besluitvorming.

Artsen en patiënten komen steeds vaker via gezamenlijke besluitvorming (shared decision-making) tot een behandelkeuze. Menselijke beslissingen zijn echter onderhevig aan systematische en voorspelbare beoordelingsfouten (cognitieve bias). Ook kan besluitvorming worden belemmerd door onvolledige informatie. Klinische geneesmiddelprofielen geven op een standaardmanier actuele, wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke informatie over geneesmiddelkenmerken die voor arts en patiënt relevant zijn bij de gezamenlijke besluitvorming. Zij bevatten informatie over werkingsmechanisme, toedieningwijze en -frequentie, klinische werkzaamheid, therapeutische effectiviteit, bijwerkingen, therapietrouw, en het monitoren van veiligheid. De profielen moeten via internet beschikbaar komen. Zo kunnen artsen en patiënten zich per geneesmiddel, voorafgaand aan en tijdens het besluitvormingsproces, een beeld vormen van de kansen op succes en de risico’s op bijwerkingen. De patiënt kan bovendien tot een subjectieve waardering van kansen en risico’s komen. Klinische geneesmiddelprofielen dragen bij aan twee belangrijke randvoorwaarden voor gezamenlijke besluitvorming: zo min mogelijk cognitieve bias en volledigheid van informatie.

Voor de volledige tekst zie Jongen PJ. Klinische geneesmiddelprofielen ter verbetering van gezamenlijke besluitvorming. Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2162.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *