Adres

MS4 Research Institute
Ubbergseweg 34
6522 KJ Nijmegen

University Medical Center Groningen
Dept. Community & Occupational Medicine
Ant. Deusinglaan 1
9713 AV Groningen

Contact informatie

Call: +31243239146 of +31614037368 (mobiel)

Email: ms4ri@kpnmail.nl

Research Interests

  • Cognitie
  • Genetica
  • Immunologie
  • Kwaliteit van Leven
  • Multiple Sclerose
  • Neuro urologie

Dr. Peter Joseph Jongen

Neuroloog
PhD

MS4 Research Institute

University Medical Center Groningen
Dept. Community & Occupational Medicine

Dr. Peter Joseph (Sjef) Jongen studeerde geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij specialiseerde zich tot neuroloog in het Radboud Ziekenhuis en promoveerde daarna aan de Radboud Universiteit. Sinds 2015 is dr. Jongen als staflid verbonden aan het Department of Community and Occupational Medicine van de Universiteit Groningen.

Loopbaan

Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste fasen in zijn loopbaan met telkens enkele  illustratieve publicaties, alsook informatie over internationale functies en wetenschappelijke artikelen.

Neurologische opleiding

Tijdens de neurologische opleiding ging de belangstelling al vroeg uit naar immuungemedieerde aandoeningen. Daarbij combineerde hij een brede wetenschappelijke interesse met bijzondere aandacht voor gespecialiseerde patiëntenzorg.

Wetenschappelijke publicaties over klinische studies bij polymyositis, chronische inflammatoire demyeliniserende polyradiculoneuropathie (CIDP), systemische lupus erythematodes (SLE) en de ziekte van Behçet resulteerden hieruit.

Ook startte hij tijdens zijn opleiding een apart spreekuur voor patiënten met immuunziekten van spieren en het perifere zenuwstelsel, en voor patiënten met neurologische verschijnselen van systemische immuunziekten, inclusief AIDS.

Deze uiteenlopende aandoeningen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat het vrij zeldzame of moeilijk diagnosticeerbare aandoeningen zijn, waarvan de meesten echter in beginsel kunnen worden behandeld.

De gerichte wetenschappelijke en klinische initiatieven van dr. Jongen vormden een welkome aanvulling op de in het Radboud Ziekenhuis al bestaande activiteiten op het gebied van de neurologische immuunziekte bij uitstek: multiple sclerose (MS). 

Promotieonderzoek

Dankzij een subsidie van het Prinses Beatrixfonds kon dr. Jongen zijn promotieonderzoek richten op autoimmuunziekten van het spierstelsel. Hij combineerde daarbij experimenteel laboratoriumonderzoek met klinische studies.

Als eerste in Nederland zette hij een diermodel op voor polymyositis: Coxsackievirus B1-geinduceerde myositis bij de CD1 Swiss muis. In het morfologisch laboratorium van de afdeling neurologie deed hij histologisch onderzoek, en op de afdeling virologie onderzocht hij viruspersistentie in aangedane spieren.

Het klinisch gedeelte van het promotieonderzoek spitste zich toe op verbetering van diagnostiek en behandeling van immuunziekten van het spierstelsel, ook wel aangeduid als ontstekingachtige spierziekten met onbekende oorzaak (idiopathic inflammatory myopathies).

Het proefschrift had als titel Idiopathic Inflammatory Myopathies: Studies in Mice and Men.

Multiple Sclerose Centrum Nijmegen

Nog maar enkele jaren neuroloog kreeg dr. Jongen de unieke kans om medeoprichter te worden van het Multiple Sclerose Centrum Nijmegen, waaraan hij gedurende twaalf jaar als neuroloog en directeur verbonden zou zijn.

Het Multiple Sclerose Centrum Nijmegen vormde in meerdere opzichten een ware innovatie in de Nederlandse MS zorg: het was het eerste zelfstandige diagnose- en behandelcentrum voor mensen met MS, het leverde multidisciplinaire patiëntgerichte zorg onder één dak, en vanwege de platte organisatiestructuur bood het medewerkers veel ruimte voor eigen initiatieven en inbreng bij de zorgontwikkeling.

In die jaren nam dr. Jongen deel aan tientallen klinische geneesmiddelenstudies op het gebied van MS – van fase 1 tot en met fase 4. Ook initieerde en coördineerde hij internationale en nationale fase postautorisatie studies naar de effectiviteit van ziektemodificerende behandelingen bij MS, met name gericht op  kwaliteit van leven en andere patient-reported outcomes.

MS4 Research Institute

Na de periode in het Multiple Sclerose Centrum Nijmegen richtte dr. Jongen in 2009 het MS4 Research Institute. MS4RI is een onafhankelijke non-profit organisatie die via online instrumenten  patiëntgericht met MS onderzoek verricht op het gebied van e-health en fase 4 studies.

Het MS4 Research Institute is vanaf het begin opgezet als een virtual institute: de kracht van de organisatie worden gevormd door een landelijk netwerk van neurologen, MS verpleegkundigen, patiëntenorganisaties, universitaire afdelingen, zorginstellingen en farmaceutische en ICT bedrijven.

Hierdoor kan voor elk onderzoek een passend team van onderzoekers worden samengesteld. In de afgelopen jaren is gebleken dat deze flexibele aanpak garant staat voor grote betrokkenheid, hoge wetenschappelijke output en lage kosten.

Internationale functies

Dr. Jongen was Council Member van het European Committee on Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), lid van de Scientific Medical Board van de Multiple Sclerosis International Federation (MSIF) en van het Subcommittee on Multiple Sclerosis and Demyelinative Diseases van de European Neurological Society (ENS).

Hij  is referent voor het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek–Vlaanderen, MS Research Australia, Multiple Sclerosis Society United Kindom en het Nationaal MS Fonds Nederland

Hij is reviewer voor tientallen wetenschappelijke tijdschriften.

Wetenschappelijke publicaties

Dr. Jongen is auteur van meer dan 130 wetenschappelijke publicaties in peer-reviewed tijdschriften, waarvan meer dan 90 over MS.

Opleidingen

  1. Arts

  2. Neuroloog

  3. PhD