Adherentie en CAIR Studie

Adherentie

Adherentie (E: adherence, compliance) staat voor ‘therapietrouw’. De term geeft aan of een medicijn daadwerkelijk wordt gebruikt zoals met de voorschrijvend arts is afgesproken. Uit onderzoek blijkt dat 30% tot 50% van de mensen die met geneesmiddelen worden behandeld hun medicijn niet gebruiken zoals is overeengekomen. Bij behandeling van chronische aandoeningen zou dit percentage nog hoger liggen.

Onvolledige adherentie heeft twee aspecten: doses overslaan en vroegtijdig stoppen. Gevolg  kan zijn dat de effectiviteit van de behandeling in het gedrang komt en de ziekte actiever blijft dan nodig is.

Bij adherentie spelen zoveel factoren een rol dat deze binnen de mogelijkheden van de gezondheidszorg niet alle zijn bij te sturen. Wanneer we weten welke zorg het meeste invloed heeft kunnen we adherentie met gerichte zorgverlening verbeteren. Voordelen zijn: effectievere behandeling en efficiëntere zorg.

 De meeste mensen die vroegtijdig  stoppen met behandeling doen in de eerste 12 maanden.

CAIR studie bij mensen die starten met glatiremeer

Een studie naar adherentie levert betere kennis op wanneer iedereen in de  onderzoeksgroep hetzelfde middel gebruikt. De CAIR studie richt zich op mensen die starten met glatirameer. CAIR is de afkorting van Correlative analyses of Adherence In Relapsing remitting MS.

Belangrijkste vraag van het onderzoek : is er een verband tussen bepaalde zorg en adherentie in de eerste 12 maanden van behandeling?

Iedereen die startte met glatirameer kon tot 1 maand na de eerste injectie meedoen.  Gegevens werden verkregen via de studiewebsite www.cairstudie.nl. Na inloggen konden online vragenlijsten worden ingevuld. Elke 2 weken een korte lijst (5 minuten) over eventueel overgeslagen injecties, doorgaan of gestopt zijn met behandeling en de ontvangen. Elke 3 maanden vroegen we naar bijwerkingen, en na 12 maanden naar o.a. kwaliteit van leven en de neurologische situatie. Extra bezoeken aan de neuroloog warenniet nodig.

De CAIR studie werd financieel ondersteund door een subsidie zonder restricties (unrestricted grant) van TEVA NV.

Het onderzoek startte in 2009.