Focusgroep MS – Expertisecentra Langdurige Zorg (Wlz)

Op 22 maart 2019 nam Dr. Jongen deel aan de focusgroep MS in het kader van het onderzoek Expertisecentra Langdurige Zorg (Wlz) dat door KPMG werd uitgevoerd. De bijeenkomst vond plaats bij Vilans in Utrecht.

Namens het Ministerie van VWS deed KPMG onderzoek naar kleine groepen cliënten met een complexe zorgvraag die zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Doel van het onderzoek was te komen tot een advies hoe de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid voor deze groepen geborgd kan worden.

Het rapport verscheen 21 mei 2019 en kan worden gedownload. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/05/21/expertisecentra-langdurige-zorg-wlz

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *