Resultaten (2): Voorspellen van vroegtijdig stoppen

In maart 2017 verscheen de tweede publicatie over de resultaten van de CAIR studie.

De belangrijkste bevindingen waren:

  • Patiënten die binnen 12 maanden stopten met glatirameerbehandeling, hadden bij start van de behandeling een lagere lichamelijke kwaliteit van leven en een lagere zelfredzaamheid (control self-efficacy) dan patiënten die de behandeling voortzetten.
  • Met deze gegevens ontwikkelden we een score waarmee het risico op vroegtijdig stoppen van ziektemodificerende behandeling met frequente injecties kan worden voorspeld: een patiënt met een lage score (d.w.z. bij de laagste 25%) heeft 2,3 keer meer risico om in het eerste jaar te stoppen dan een patiënt met een hoge score (d.w.z. bij de hoogste 25%). De absolute risico’s zijn 53% vs. 23%.
  • De score kan in de dagelijkse praktijk worden gebruikt om die patiënten te identificeren bij wie het risico om in het eerste jaar te stoppen groter is dan 50%.
  • De score stelt neurologen en MS verpleegkundigen in staat om bij deze patiënten gerichte maatregelen te nemen om therapietrouw te bevorderende. Hiermee kunnen zowel de effectiviteit van de behandeling als de efficiëntie van zorggebruik worden bevorderd.

Met de publicatie van deze resultaten werd het CAIR onderzoek afgerond.

Referentie: Jongen PJ, Lemmens WA, Hoogervorst EL, Donders R. Glatiramer acetate treatment persistence – but not adherence – in multiple sclerosis patients is predicted by health-related quality of life and self-efficacy: a prospective web-based patient-centred study (CAIR study). Health Qual Life Outcomes. 2017 Mar 14;15(1):50.