Resultaten (1): Therapietrouw en multidisciplinaire zorg

In mei 2016 publiceerden we de eerste resultaten van de CAIR studie in het open access online tijdschrift Patient Preference and Adherence onder de titel: Persistence and Adherence in Multiple Sclerosis Patients Starting Glatiramer Acetate Treatment: Assessment of Relationship With Care Received From Multiple Disciplines. Auteurs waren Peter Joseph Jongen, Wim A Lemmens, Raymond Hupperts, Erwin L Hoogervorst, Hans M Schrijver, Astrid Slettenaar, Els L de Schryver, Jan Boringa, Esther van Noort, Rogier Donders.

Dit waren de belangrijkste bevindingen:

  • Na 12 maanden werden nog 62% van de patiënten met glatirameer behandeld (12-maand peristentie)
  • 85% van de 12-maand persistente patiënten hadden minder dan 5% van de doseringen gemist (95%-adherentie).
  • Patiënten die in het 4de kwartaal de behandeling stopten hadden in het 3de kwartaal minder vaak en voor kortere duur psychologische zorg ontvangen dan patiënten die niet stopten (p=0.0018 en p=0.0022).
  • Adherente patiënten (minder dan 5% van de doses gemist) hadden vaker thuiszorg en mantelzorg ontvangen dan niet-adherente patiënten (p=0.0074 en p=0.0198), en ook voor langere duur thuiszorg en mantelzorg ontvangen (p=0.0074 en  p=0.0318).   
  • Verbanden tussen peristentie of adherentie en ontvangen zorg in andere disciplines werden niet gevonden.
  • Niet-adherent zijn in het 2de kwartaal was gerelateerd aan het stoppen van behandeling in het 3de of 4de kwartaal (p=0.0001).

Referentie: Peter Joseph Jongen, Wim A Lemmens, Raymond Hupperts, Erwin L Hoogervorst, Hans M Schrijver, Astrid Slettenaar, Els L de Schryver, Jan Boringa, Esther van Noort, Rogier Donders. Persistence and Adherence in Multiple Sclerosis Patients Starting Glatiramer Acetate Treatment: Assessment of Relationship With Care Received From Multiple Disciplines. Patient Prefer Adherence. 2016 May 24;10:909-17.